Javorový vrch

Jaworowy jest najwyższym szczytem (1031 m) najbardziej rozległego grzbietu górskiego rozciągającego się nad Niziną Śląską w dorzeczu rzeki Olzy, wytworzonego z warstwowego piaskowca godulskiego. Leży na południowy-zachód od Trzyńca i stanowi doskonały punkt wyjścia dla wędrówek po grzebieniach gór.                     

Na jego szczyt prowadzi kolejka linowa z Oldrzychowic  znajdująca się na wysokości 424 - 886 m n p.m. Połączenie autobusowe do Oldrzychowic: linia Trzyniec - Oldrzychowice, przystanek "Pod lanovkou" w odległości 150 m od dolnej stacji kolejki. Znajduje się tutaj również parking na ok. 100 samochodów.

Z Jaworowego rozpościerają się wspaniałe widoki na szeroką okolicę, na polską stronę Beskidów a przy dobrej widoczności także na Tatry Słowackie. Znajdują się tutaj przyjemne trasy do narciarstwa biegowego. Poszczególne trasy zmierzają w kierunku Szyndzielni, Kałużnego, Ostrego, Kozińca, Ropiczki, Kotarzu, Slawicza, Bystrego i Rzeki. W sezonie zimowym trasy są na bieżąco przygotowywane. Na grzebieniach w obrębie 10 km znajdują się schroniska turystyczne.Jaworowy jest bardzo popularnym centrum paralotniarstwa i lotów tandemowych.

Na Małym Jaworowym - 947 m n.p.m. znajduje się telewizyjna stacja retransmisyjna.
Cały grzbiet górski wspólnie ze schroniskiem na Jaworowym z 1895 roku jest popularnym ośrodkiem rekreacyjnym.                                                                                                


www.javorovy-vrch.eu

Turistika

Polecane szlaki turystyczne

Trasa łatwa:

* Trzyniec - Nydek ( ostatni przystanek autobusu Hluchová/Głuchowa ) - Zimny ( osada ) - Filipka – z powrotem po zielonym szlaku do Nydku

Trasa o średnim stopniu trudności:

* Trzyniec - Bystrzyca nad Olzą - W Pasiekach - Filipka rozdroże - Filipka wierzchołek – z powrotem Filipka rozdroże - Gródek

* Trzyniec Sosna - Jagodna - Pod Małym Ostrym - Za Kamień – Schronisko Czantoria - Wielka Czantoria – z powrotem Za Kamień - Nydek
- w sumie 17 km

* Trzyniec - Oldrzychowice – kolejką na Jaworowy - Chata - Szyndzielnia - Wielki Lipowy - Ropiczka - Kotarz - Praszywa - Ligotka Kameralna
- z Oldrzychowic w sumie 24 km

* Trzyniec - Oldrzychowice - kolejką na Jaworowy - Chata - Szyndzielnia - Wielki Lipowy - Ropiczka - Pod Ropiczką - siodło - Godula - Ligotka Kameralna

* Trzyniec - Mosty koło Jabłonkowa - Studzieniczny - Girowa - Komorski Gróń - Hrczawa- Trójstyk - Hrczawa
- z Mostów koło Jabłonkowa w sumie 16 km

* Nydek rynek (po czerwonym znaku) – Schronisko Czantoria – wieża widokowa na wierzchołku Czantorii – można kontynuować na polską stronę: Polana Stokłasica (Polska, tor saneczkowy, górna stacja kolejki z Ustronia) – z powrotem na wierzchołek Czantorii - Chata „Światowid“ – Beskidzkie siodło - Nydek (nocleg, restauracje, autobus)


Trasa trudna:

* Trzyniec Sosna - Jagodna - Pod Małym Ostrym - Za Kamień – Schronisko na Czantorii - Wielka Czantoria - Beskidzkie siodło - Wielki Soszów - Mały Stożek - Kolibiska
- w sumie 22 km

* Trzyniec - Oldrzychowice – kolejką na Jaworowy - chata Slawicz - Kamienna chata na Wielkim Połomie - chata Severka - chata Skałka - Mosty koło Jabłonkowa (pociąg, autobus)
- w sumie 34 km

 

Narciarstwo

Beskidy zapewniają dużo możliwośći do białego szaleństwa. Jest mnóstwo ośrodków narciarskich. Kopletne informacje można uzyskać na www.beskydy.com.

Polecamy ośrodek narciarski na Jaworowym www.javorovy-vrch.eu w niedalekich Oldrzychowicach.   

Narciarstwo biegowe

Trzyniec - narciarstwo biegowo w parku leśnym (Lesopark)

Organizacja STaRS w wypadku dobrych warunków narciarskich zajmuje się przygotowaniem  tras biegowych w Trzynieckim parku leśnym. Narciarstwo biegowe to jeden z najzdrowszych sportów. Jeżeli lubicie jazdę na biegówkach, nie zastanawiajcie się dłużej i wybierzcie się do parku leśnego!

Trzyniec zapewnia profesionalne zaplecze sportowe dla wszystkich miłośników sportu.

Bystrzyca

Gmina powstała w drugiej połowie XIV wieku jako wieś książęca. Pierwsza wzmianka historyczna pochodzi z 4.5.1423 roku. Na rozwój wsi miało wpływ przede wszystkim rolnictwo i pasterstwo oraz pobliska Huta Trzyniecka. Bystrzyca jest typową podgórską wsią z częściowo rozproszoną zabudową na zboczach wąskich dolin. Budynki mieszkalne pochodzą z XIX i XX wieku.

Oficjalne strony internetowe gminy: www.bystrice.cz

Gnojnik

Gnojnik jest największą gminą  Mikroregionu gmin dorzecza Stonawki i leży przy rzece Stonawce w atrakcyjnej beskidzkiej krainie. Liczy prawie 1500 mieszkańców, co czyni ją naturalnym gospodarczym i kulturalnym centrum mikroregionu. Gnojnik leży również na skrzyżowaniu dróg  I/68, która nawiązuje w Nieborach na drogę I/11 z międzynarodową trasą E75 oraz drogi II/474, która w pobliskich Trzanowicach łączy się z drogą I/48.  Przez gminę prowadzi również regionalna trasa kolejowa z Frydku do Czeskiego Cieszyna.

Oficjalne strony internetowe gminy: www.hnojnik.cz

Ligotka Kameralna

Ligotka Kameralna to malownicza podgórska miejscowość uzdrowiskowa, licząca prawie tysiąc mieszkańców. Tutejszy klimat korzystnie wpływa na ludzki organizm.  Z Gnojnikiem łączy ją wąska aleja lipowa o długości 2,5 km.  Gmina jest głównym protagonistą rozwoju ruchu turystycznego w Mikroregionie gmin dorzecza Stonawki, która tędy płynie i ma tutaj swoje źródło.

Oficjalne strony internetowe gminy: www.komorni-lhotka.cz

Koszarzyska

Gmina Koszarzyska leży w północno wschodniej części Republiki Czeskiej. Pierwsza wzmianka historyczna pochodzi z 1643 roku. Jest typową podgórską miejscowością z rozproszoną zabudową. Z pierwotnych drewnianych domów stały się w większości domki letniskowe. Powierzchnia wioski wynosi  1719 ha. Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2007 – 386. Oficjalne strony internetowe gminy: www.kosariska.cz

Nydek

Gmina Nydek znajduje się w północno wschodniej części Republiki Czeskiej, w regionie Północnych Moraw i Śląska. Sąsiaduje z czeskiej strony z Wędrynią,  Bystrzycą, Gródkiem i Nawsiem, a po stronie polskiej z Wisłą i Ustroniem. Dzięki powierzchni  2820 ha należy do największych gmin powiatu frydeckomisteckiego. Wioska ma 1915 mieszkańców. Najwyższym punktem jest góra Czantoria –  995 m n.p.m. Wodę odprowadza z gminy rzeczka Głuchówka.  Na terenie gminy rozciąga się Narodowy rezerwat przyrody Czantoria o powierzchni  40 ha.

Oficjalne strony internetowe gminy: www.nydek.cz

Ropica

Ropica to gmina w Podbeskidziu leżąca w szerokim dorzeczu rzeki Ropiczanki, które ma swoje źródło pod górą Ropica na terenie gminy Rzeka. Jej nazwę nosi jej górny bieg a potem wpływa do Olzy. Typowa śląska rozproszona zabudowa jest bardziej zagęszczona przy drodze  I/11 z międzynarodową trasą E75, która łączy Słowację z Morawami przez Przełęcz Jabłonkowską. Przez gminę prowadzi kolej Bogumin – Jabłonków – Żylina oraz kolej regionalna z Frydku-Mistku do Cieszyna. Obie trasy mają w gminie przystanek.

Oficjalne strony internetowe gminy: www.ropice.cz

Rzeka

Rzeka jest malowniczą, górską wioską leżącą przy rzeczce o tej samej nazwie. Rzeczka jest ukryta  w głębokich dolinach w cieniu zalesionych grzbietów Beskidu Morawsko-Śląskiego, którego niektóre szczyty przekraczają wysokość tysiąca metrów. Większa część terenu leży w paśmie ochronnym Beskidy. Rzeka jest jedną z dwu gmin Mikroregionu gmin dorzecza Stonawki, które oferują szeroki wachlarz możliwości turystyki, rekreacji i odpoczynku. Obecnie mieszka tutaj prawie 500 mieszkańców, ale wioska ożywia się  przede wszystkim dzięki intensywnemu ruchowi turystycznemu latem i zimą, jak również wczesną wiosną i późną jesienią dzięki miejscowym właścicielom domków letniskowych.

Oficjalne strony internetowe gminy: www.obecreka.cz

Śmiłowice

Śmiłowice leżą na stromych zboczach góry Goduli (738 m n.p.m.) w masywie Beskidu Morawsko-Śląskiego, w pięknym i cichym miejscu wzdłuż drogi na Trzycież (skręt z drogi nr I/68) i gminą Rzeka, która jest jednym z ośrodków ruchu turystycznego w Beskidach i jest oddalona 2 km od Śmiłowic, podobnie jak gmina Ligotka Kameralna, która jest również znaczącym ośrodkiem i ma w tym zakresie znaczne możliwości rozwoju.

Oficjalne strony internetowe gminy: www.smilovice.cz

Trzycież

Trzycież, w czasach monarchii austriacko-węgierskiej Tritiesch, leży na lekko pofałdowanym masywie Beskidu Morawsko-Śląskiego na rzece Ropiczance, która jest dopływem rzeki Olzy oraz na Czarnym Potoku, który przez zbiór miejscowych stawów wpływa do rzeki Stonawki. Przez gminę prowadzi droga nr I/68, która nawiązuje na drogę nr I/11 z  trasą międzynarodową E75 i trasa kolejowa z Frydku-Mistku do Czeskiego Cieszyna.  Kilka ścieżek turystycznych i szlaków rowerowych łączy miasta Trzyniec, Cieszyn i Karwinę z atrakcyjnymi terenami Beskidu Morawsko-Śląskiego, Podbeskidzia i okolicy gminy.

Oficjalne strony internetowe gminy: obecstritez.cz

Wielopole

Wielopole leży na Podbeskidziu w pagórkowatej krainie pomiędzy wioskami Górny Żuków z północy, Trzanowicami na zachodzie, Trzycieżem na południu i Ropicą na wschodzie. Przez gminę płynie potok Wielopolka, dopływ Ropiczanki.  Wioska znajduje się  poza głównymi szlakami komunikacyjnymi, miejska droga łączy się z drogą nr I/48 w Górnym Żukowie i z drogą nr I/68 w Trzycieżu. W znacznym stopniu izolowane położenie gminy pozwoliło zachować dotychczasowy rolniczy charakter i drobne gospodarstwa rolne są stale nieodzowną częścią życia jej dwustu mieszkańców. Typowym budynkiem gospodarskim jest posiadłość nr  7 z wielką stodołą i studnią z przełomu XIX i XX wieku. Godna uwagi jest również 160-letnia lipa, która jest pod ochroną.

Oficjalne strony internetowe gminy: velopoli.cz

Wędrynia

U podnóża Beskidów, z wszystkich stron chroniona cieniem gór, leży w środku soczystej zieleni gmina o ciekawej nazwie - Wędrynia. Życie w niej przez lata kształtowały bogate tradycje przodków, bliskość granic z Polską i Słowacją, ale również Huta Trzyniecka w sąsiadującym Trzyńcu, która dawała pracę dla większości mieszkańców.

Oficjalne strony internetowe gminy: www.vendryne.cz

 

 

NOVINKY NA E-MAIL

Chcete pravidelně dostávat naše novinky do Vaší emailové schránky?

Potvrzením údělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

SLEDUJTE NÁS

Facebook     Instagram