Vítejte v
Třinci

AKCE

Třinec bez obalu

23.10.2019 - 23.10.2019


Je reálné žít bez odpadu?
Beseda o Zero Waste.

Zveme na besedu o bezobalovém a Zero Waste životním stylu, která se v naší knihovně koná ve středu 23. 10. 2019 ve velkém sále. O tom, jak se dá žít bez obalů a bez vytváření zbytečného odpadu bude mluvit Renata Žurková, majitelka a provozovatelka obchodu Třinec BEZ obalu.

Zero Waste, nebo také česky Život bez odpadů je označení pro životní styl, který podporuje opětovné využívání všech zdrojů bez tvorby odpadů, jejich skládkování, nebo jejich spalování. Tato filosofie říká, že všechny zdroje by měly být využívány opětovně stejně jako se tomu děje v přírodě.

Mezinárodní aliance pro život bez odpadů (Zero Waste International Alliance (ZWIA)) používá následující definici:

  • Jako Zero Waste označujeme etický, ekonomický, efektivní a vizionářský cíl, který směřuje lidi ke změně jejich životního stylu a postupů tak, aby napodobili udržitelné přírodní cykly, kde jsou všechny materiály a výrobky navrženy tak, aby mohly být použity znovu.
  • Zero Waste (nulový odpad) znamená návrh a používání výrobků a procesů takovým způsobem, aby se systematicky snižoval objem a toxicita odpadů a materiálů, šetřily a obnovovaly všechny zdroje a nedocházelo k jejich spalování či jinému úbytku.
  • Pokud budou dodržována pravidla Zero Waste, dojde k odstranění veškerých úniků škodlivin do půdy, vody nebo vzduchu, které by ohrožovalo zdraví planety, lidí, zvířat nebo rostlin.

Zero Waste se týká postupů nakládání s odpady a způsobů plánování, které kladou důraz na prevenci vzniku odpadů, na rozdíl od způsobu zacházení s odpady způsobem “na konci potrubí” (tedy, řešením následků a ne příčin). Jedná se o celý systémový přístup, který se zaměřuje na masivní změnu ve způsobu, jakým materiály procházejí společností, což nevede k žádnému odpadu. Nulový odpad zahrnuje více než odstraňování odpadu prostřednictvím recyklace a opětovného použití, zaměřuje se též na restrukturalizaci výrobních a distribučních systémů s cílem snížit plýtvání.[3]. Filosofie nulového odpadu je spíše ideálním cílem nebo než přímo tvrdým cílem. Zero Waste poskytuje základní zásady pro neustálou práci na odstraňování odpadů.“(zdroj: Wikipedia)

Besedu spoluorganizujeme se vzdělávací společnosti Genius Institut.

Více informací na: info@geniusinstitut.cz

Zero Waste beseda

NOVINKY NA E-MAIL

Chcete pravidelně dostávat naše novinky do Vaší emailové schránky?

Potvrzením údělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

SLEDUJTE NÁS

Facebook     Instagram     Youtube